ย้อนรอยประวัติสงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (อังกฤษ: World War I หรือ First World War) ยังเป็นที่รู้จักกันคือ “สงครามโลกครั้งแรก” หรือ “มหาสงคราม” (Great War) เป็นสงครามทั่วโลกที่กินเวลาจากวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 ถึง 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 เป็น “สงครามเพื่อยุติสงครามทั้งหมด” มันนำไปสู่การระดมพลบุคลากรทางทหารมากกว่า 70 ล้านนาย รวมทั้งชาวยุโรป 60 ล้านคน ทำให้เป็นหนึ่งในสงครามขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่อันตรายร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีผู้เสียชีวิตประมาณเก้าล้านคนและพลเรือนเสียชีวิต 13 ล้านคนอันเป็นผลโดยตรงจากสงคราม ในขณะที่ได้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการระบาดครั้งใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สเปนในปี ค.ศ. 1918 ทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก 17 – 100 ล้านคนทั่วโลก

สาเหตุของสงคราม

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ได้แก่

 • สาเหตุทางอุดมการณ์ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างชาตินิยมแบบอนุรักษ์นิยมกับชาตินิยมแบบชาตินิยม ชาตินิยมแบบอนุรักษ์นิยมเป็นอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับสถาบันเก่าแก่ เช่น กษัตริย์ ราชวงศ์ และศาสนา โดยไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนหรือระบอบประชาธิปไตย ชาตินิยมแบบชาตินิยมเป็นอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับชาติและความเป็นชาติ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของชาติอื่น

 • สาเหตุทางเศรษฐกิจ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาอำนาจ การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาอำนาจ นำไปสู่การขยายอำนาจของชาติของตน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของชาติอื่น ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจนี้นำไปสู่การแข่งขันทางทหาร และในที่สุดก็นำไปสู่สงคราม

ความคืบหน้าของสงคราม

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะใหญ่ ๆ คือ

 • ระยะแรก (1914-1917) ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งประกอบด้วยอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการรุกรานประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและเอเชีย รัสเซียบุกครองออสเตรีย-ฮังการีและเยอรมนี อังกฤษและฝรั่งเศสบุกครองเยอรมนี ญี่ปุ่นบุกครองเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการี

 • ระยะที่สอง (1917-1918) ฝ่ายอักษะซึ่งประกอบด้วยเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และตุรกี ประสบความสำเร็จในการรุกรานประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและเอเชีย เยอรมนีบุกครองรัสเซียและฝรั่งเศส ออสเตรีย-ฮังการีบุกครองเซอร์เบียและอิตาลี ตุรกีบุกครองอิรักและซีเรีย

เหตุการณ์สำคัญในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

 • 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 อาร์ชดุ๊ก ฟรานซิส เฟอร์ดินานด์ มงกฎราชกุมารแห่งราชบัลลังก์ออสเตรีย และพระราชาถูกชาวเซอร์เบียลอบปลงประชนม์ เป็นชนวนเหตุให้ออสเตรียประกาศสงครามกับเซอร์เบีย
 • 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 รัสเซียประกาศสงครามกับออสเตรีย-ฮังการี
 • 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1914 เยอรมนีประกาศสงครามกับรัสเซีย
 • 1 สิงหาคม ค.ศ. 1914 เยอรมนีประกาศสงครามกับฝรั่งเศส
 • 3 สิงหาคม ค.ศ. 1914 อังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนี
 • 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1918 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายอักษะ

ผลกระทบของสงคราม

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลก สงครามครั้งนี้ทำให้ประเทศมหาอำนาจหลายประเทศล่มสลาย เช่น จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี จักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิออตโตมัน และจักรวรรดิรัสเซีย สงครามครั้งนี้ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมครั้งใหญ่ เช่น การล่มสลายของระบอบกษัตริย์ การเกิดขึ้นของระบอบประชาธิปไตย และการเกิดขององค์การระหว่างประเทศ เช่น สันนิบาตชาติ

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งยังเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเกิดขึ้นเพียง 20 ปีต่อมา สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นสงครามที่ทำลายล้างโลกมากที่สุดในประวัติศาสตร์

สยามกับสงครามโลกครั้งที่ 1 - ศิลปวัฒนธรรม

ได้ครับ ผมขอขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ดังนี้

สาเหตุทางอุดมการณ์

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่างชาตินิยมแบบอนุรักษ์นิยมกับชาตินิยมแบบชาตินิยม ชาตินิยมแบบอนุรักษ์นิยมเป็นอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับสถาบันเก่าแก่ เช่น กษัตริย์ ราชวงศ์ และศาสนา โดยไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนหรือระบอบประชาธิปไตย ชาตินิยมแบบชาตินิยมเป็นอุดมการณ์ที่ให้ความสำคัญกับชาติและความเป็นชาติ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของชาติอื่น

ความขัดแย้งทางอุดมการณ์นี้เริ่มขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเริ่มพัฒนาชาตินิยมแบบชาตินิยม ชาตินิยมแบบชาตินิยมนี้ทำให้เกิดความต้องการขยายอำนาจของชาติของตน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของชาติอื่น ความขัดแย้งนี้นำไปสู่การแข่งขันทางทหารระหว่างประเทศมหาอำนาจ เช่น การแข่งขันสร้างเรือรบและอาวุธยุทโธปกรณ์

การแข่งขันทางทหารระหว่างประเทศมหาอำนาจนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และการแข่งขันทางทหารระหว่างประเทศมหาอำนาจนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

สาเหตุทางเศรษฐกิจ

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาอำนาจ การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาอำนาจ นำไปสู่การขยายอำนาจของชาติของตน โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของชาติอื่น ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจนี้นำไปสู่การแข่งขันทางทหาร และในที่สุดก็นำไปสู่สงคราม

การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมหาอำนาจนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อประเทศต่าง ๆ ในยุโรปเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรม การแข่งขันทางเศรษฐกิจนี้ทำให้เกิดความต้องการทรัพยากรธรรมชาติและตลาดใหม่ ความขัดแย้งนี้นำไปสู่การแข่งขันทางทหารระหว่างประเทศมหาอำนาจ เช่น การแข่งขันสร้างกองทัพเรือและกองทัพบก

การแข่งขันทางทหารระหว่างประเทศมหาอำนาจนี้ทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันทางทหารระหว่างประเทศมหาอำนาจนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

เหตุการณ์สำคัญในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

นอกจากเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นแล้ว ยังมีเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ดังนี้

 • ยุทธการที่มาร์น (Battle of the Marne) เป็นยุทธการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6-9 กันยายน ค.ศ. 1914 ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถหยุดยั้งการรุกรานของเยอรมนีในแนวรบด้านตะวันตกได้
 • สงครามใต้ทะเล เป็นสงครามที่ฝ่ายมหาอำนาจกลางใช้เรือดำน้ำโจมตีเรือพาณิชย์ของฝ่ายสัมพันธมิตร ทำให้เกิดความโกรธแค้นอย่างมากในสหรัฐอเมริกา และนำไปสู่การเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกา
 • การปฏิวัติรัสเซีย เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1917 นำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิรัสเซีย และเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์
 • การรุกรานปาเลสไตน์ เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1917 นำไปสู่การล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมัน และก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นในปี ค.ศ. 1948

ผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อโลก สงครามครั้งนี้ทำให้ประเทศมหาอำนาจหลายประเทศล่มสลาย เช่น จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี จักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิออตโตมัน และจักรวรรดิรัสเซีย สงครามครั้งนี้ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมครั้งใหญ่ เช่น การล่มสลายของระบอบกษัตริย์ การเกิดขึ้นของระบอบประชาธิปไตย และการเกิดขององค์การระหว่างประเทศ เช่น สันนิบาตชาติ

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งยังเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเกิดขึ้นเพียง 20 ปีต่อมา สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นสงครามที่ทำลายล้างโลกมากที่สุดในประวัติศาสตร์

สรุป

สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสงครามที่มีความสำคัญอย่างมากต่อโลก สงครามครั้งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับโลก ทั้งในด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งยังเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเกิดขึ้นเพียง 20 ปีต่อมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *